Emergency Procedures Adult Patients (EPAP)

E-learning

Professionals die werkzaam zijn in de acute zorg krijgen dagelijks te maken met situaties waarin sprake kan zijn van snelle verandering van de gezondheidstoestand van patiënten. Soms is een situatie stabiel, voorspelbaar, met voldoende reactietijd en is er weinig risico om een fout te maken. Een situatie kan echter ook zeer complex zijn (wisselend, onvoorspelbaar, levensbedreigend), terwijl de noodzakelijke interventies zich in zo’n geval laten typeren als ingewikkeld, met kans op fouten, bijwerkingen en complicaties.

Kenmerkend is dat de behandeling, vooral in laatstgenoemde situaties, gebaseerd is op stabilisatie van vitale functies en op symptoombestrijding, in afwachting van een definitieve diagnose en behandelplan. In de acute zorg wordt duidelijk hoe belangrijk directe toepasbaarheid van kennis en vaardigheden is. Beslissingen moeten vaak worden genomen op basis van minimale informatie over de patiënt en niet altijd kan uitputtend onderzoek worden verricht wat leidt naar een definitieve diagnose voordat de patiënt wordt opgenomen of naar huis gaat. Dat maakt dat het werken in de acute zorg en de doelen die gesteld worden vaak wezenlijk anders zijn dan in andere delen van de zorg.

De methodische benadering bij de opvang van een patiënt met gezondheidsproblemen van wisselende urgentie en complexiteit vormt, naast klinisch redeneren, de rode draad.

 52,50

Onze e-learnings zijn vrijgesteld van BTW

 • Verwerven van specifieke kennis over de gestructureerde opvang (volgens de ABCDE-methode) van een vitaal bedreigde patiënt.
 • Herkennen en beschrijven van karakteristieken (somatische en psychologische tekenen en symptomen) bij een vitaal bedreigde volwassene
 • Beschrijven van het uit te voeren primaire en secundaire assessment bij volwassenen met ziekte of letsel
 • Het kunnen beredeneren van passende acties/interventies, gebaseerd op de conclusies van het primaire en secundaire assessment
 • Het kunnen beredeneren van korte termijn prognoses naar aanleiding van uitgevoerde acties/interventies
 • Gestructureerd evalueren van de effecten van het handelen (re-assessment)
 • Door middel van een kennistoets aantonen dat voldoende kennis van het onderwerp aanwezig is.
 • De e-learning wordt voortdurend geactualiseerd door EDU-line in samenwerking met medici, paramedici, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen.
 • Het actuele cursusboek is te downloaden in de e-learning.

Deze e-learning is speciaal ontwikkeld voor professionals in de acute zorg:

 • SEH verpleegkundigen
 • SEH verpleegkundigen i.o.
 • Bachelor Medisch Hulpverleners

De totale studiebelasting is gemiddeld 8 uur.
Het is mogelijk om de e-learning in meerdere stappen (dus met onderbrekingen) te doorlopen. Elk onderdeel in de e-learning kan worden gemarkeerd als afgerond, zodat zichtbaar is welk(e) onderde(e)l(en) nog open staat c.q. staan.

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

 

Indien de cursus met een positief toets resultaat wordt afgerond, ontvang je een digitaal certificaat waarop de toegekende accreditatie punten vermeld worden. Als je bent aangesloten bij een kwaliteitsregister (V&VN of NVSHV) en je BIG-nummer bij ons bekend is, voeren wij deze punten op in het systeem.

Na aanschaf heb je 12 maanden toegang tot de inhoud van de e-learning.
De e-learnings zijn vrijgesteld van BTW.

Een e-learning is relevant als de inhoud bruikbaar is in de beroepspraktijk.
Tijdens de ontwikkeling van deze e-learning is rekening gehouden met de verschillende rollen van de professional acute zorg en de taken en verantwoordelijkheden die bij deze rollen passen. De rollen die centraal staan zijn: zorgverlener, communicator en samenwerker.

Voor specifieke vragen ten aanzien van koppeling met de praktijk kun je contact met ons opnemen.

Na registratie heb je toegang tot je persoonlijke account. Hierin kun je je gegevens raadplegen en aanpassen, de e-learning starten of voortzetten, en je behaalde certificaten raadplegen.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Leerstof
Deel 1 – Klinisch redeneren / Kritisch denken
Deel 2 – Kwaliteitsaspecten
Deel 3 – ABCDE-benadering en Advanced Life Support
Deel 4 – ABCDE-benadering bij speciale patiëntencategorieën

 52,50

Onze e-learnings zijn vrijgesteld van BTW