Leerstof
Deel 1 - Klinisch redeneren / Kritisch denken
Deel 2 - Kwaliteitsaspecten
Deel 3 - ABCDE-benadering en Advanced Life Support
Deel 4 - ABCDE-benadering bij speciale patiëntencategorieën

Classificeren van de hoge luchtweg

Om een genuanceerd beeld te verkrijgen van de hoge luchtweg en daarmee van de moeilijkheidsgraad van een intubatieprocedure bij de patiënt, kan gebruik worden gemaakt van het LEMON-assessment:

L          =          (Look externally) kijk naar uiterlijke karakteristieken, zoals vorm van de kaken (bijv. overbeet), aan-/afwezigheid van tanden of gebitsprothese, korte nek/no-neck, etc.)

E          =          (Evaluate) evalueer de 3-3-2-regel (geeft een indicatie over de ruimte voor intubatie ter hoogte van de orofarynx en larynx)

M         =          Mallampati-score (klasse 1 – 4; geeft een indicatie van de moeilijkheidsgraad van de intubatie, gebaseerd op de anatomie )

O         =          (Obstruction) obstructie (corpus alienum, trauma, epiglottitis, peritonsillair abces)

N         =          (Neck mobility) mobiliteit van de nek (trauma/non-trauma)

LEMON is het acroniem voor:

  • Look externally
  • Evaluate
  • Mallampati-score
  • Obstruction
  • Neck mobility

LEMON is een onderzoeksmethode om een goed beeld te krijgen van de moeilijkheidsgraad van een intubatieprocedure.