Leerstof
Deel 1 - Klinisch redeneren / Kritisch denken
Deel 2 - Kwaliteitsaspecten
Deel 3 - ABCDE-benadering en Advanced Life Support
Deel 4 - ABCDE-benadering bij speciale patiëntencategorieën

Problemen van de hoge luchtweg

Problemen van de hoge luchtweg ontstaan onder invloed van de anatomie, fysiologische processen, pathologie, tijdelijke of blijvende veranderingen bij de patiënt (zwangeren en ouderen), en van omgevingsfactoren. Voorbeelden van hoge luchtweg problemen zijn:

 • Virale of bacteriële infecties
 • Zwellingen in het hoofd-halsgebied, bijv. door een operatie, een allergische reactie, een trauma van het halsgebied, littekenweefsel als gevolg van langdurige beademing
 • Aandoeningen van de trachea, bijv. tracheomalacie
 • Slikproblemen, bijv. na een CVA of een spierziekte
 • Enz.


Bepaalde tekenen kunnen de hulpverlener attenderen op (potentiële) bedreigingen van de hoge luchtweg en/of symptomen van een reeds bedreigde hoge luchtweg, zoals:

 • Bewustzijnsdaling tot bewusteloosheid (Beoordeel daarom steeds als eerste het bewustzijn van de patiënt! Een snelle screening middels de AVPU is in dit stadium van de hulpverlening voldoende)
 • Cyanose
 • Inspiratoire stridor
 • Geen volume, terwijl de patiënt wil spreken/de mond beweegt
 • Tekenen van trauma van het aangezicht, de hals en/of de nek
 • Aanwezigheid van secreet in mond- en/of neusholte
 • Speekselvloed/kwijlen/niet kunnen slikken
 • Aanwezigheid van een corpus alienum
 • Verschroeide neusharen of verbrande lippen
 • (Inspiratoire) stridor.

Problemen van de hoge luchtweg kunnen het gevolg zijn van een aangeboren aandoening, ziekten, trauma, medische interventies, leeftijd, fysieke condities, enz,

Belangrijke observaties richten zich met name op het bewustzijn van de patiënt (AVPU) en op zichtbare (uitwendige en inwendige) en hoorbare (inspiratoire stridor) afwijkingen.