A – Airway

De luchtwegen zijn functioneel onder te verdelen in hoge of bovenste luchtwegen en lage of onderste luchtwegen. Via de hoge luchtweg komt lucht binnen die verwarmd en bevochtigd wordt. Spraak- en slikfunctie bevinden zich eveneens in de hoge luchtweg.