LEERSTOF
DEEL 1 - ONTWIKKELING VAN HET KIND
DEEL 2 - OPVANG VAN HET VITAAL BEDREIGDE KIND
DEEL 3 – (ACUTE) PATHOLOGIE BIJ KINDEREN
DEEL 4 - TRAUMA BIJ KINDEREN

Crew Resource Management

Crew Resource Management (CRM)

In CRM staan de niet-technische vaardigheden (non-technical skills) zoals communicatie, besluitvorming en leidinggeven centraal. Deze vaardigheden zijn (alleen of in combinatie) in ongeveer zeventig procent van de situaties beslissend voor de uitkomst.

Doel van een CRM-training is: het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking in teamverband door het toepassen van Crew Resource Management technieken met de volgende kernelementen:

ElementWerkwijze
Bewustzijn van teamsituatie: wat hindert en bevordert het functioneren van het team?Briefing vooraf: wat kunnen we verwachten? Wie doet wat? Checklists.
Non-technical skills: elkaar kunnen en durven aanspreken.Teamleider aanwijzen die overzicht houdt; duidelijke procedureafspraken (ook over elkaar aanspreken); oefenen in skills lab.
Blame-free omgeving.  Debriefing: wat ging goed? Wat kan beter?

Teamwork is essentieel om een succesvolle behandeling te kunnen starten. Een goed functionerend team is een team waarin elk afzonderlijk teamlid zijn rol en taken kent, weet wat de taken en competenties van de overige teamleden zijn en bereid is optimaal samen te werken om zodoende een gezamenlijk doel te bereiken.

Om menselijke en omgevingsfactoren te optimaliseren is het van belang dat:

  • De zorgverlener de juiste kennis, vaardigheden en attitude bezit ten aanzien van veilig werken en leren.
  • De zorgverlener een teamspeler is.
  • De zorgverlener zich bewust is van zijn rol, taken en verantwoordelijkheden en deze weet te vertalen naar zijn handelen.
  • De zorgverlener een effectieve communicatie onderhoudt met collega-professionals, kind en vertegenwoordigers van het kind.