LEERSTOF
DEEL 1 - ONTWIKKELING VAN HET KIND
DEEL 2 - OPVANG VAN HET VITAAL BEDREIGDE KIND
DEEL 3 – (ACUTE) PATHOLOGIE BIJ KINDEREN
DEEL 4 - TRAUMA BIJ KINDEREN

Inleiding

Kinderen belanden om uiteenlopende redenen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld als gevolg van een acute situatie zonder onderliggend ziekteprobleem, zoals bij een trauma of als gevolg van complicaties van een aanwezige ziekte of een medische behandeling.

Evenals bij volwassenen geldt ook voor kinderen dat overleving en de kwaliteit van leven op de langere termijn voornamelijk wordt bepaald door de kwaliteit van de “chain of survival”.

Deze kwaliteit wordt bepaald door het individuele competentieniveau van zorgverleners op het gebied van kennis die specifiek is voor de verschillende leeftijdscategorieën bij kinderen, op het gebied van communicatie met kinderen van verschillende leeftijden en op het gebied van samenwerking met ouders/vertegenwoordigers en andere disciplines die bij de zorg betrokken zijn.