Basiscursus Vitaal Bedreigde Patiënt

E-learning
Overal waar zorg wordt verleend aan patiënten, kunnen zorgverleners geconfronteerd worden met stoornissen welke een grote diversiteit aan problemen veroorzaken die gevolgen kunnen hebben op fysiek en psychosociaal vlak. Ook juridische en ethische aspecten spelen bij de zorg een belangrijke rol.
De zorg voor de vitaal bedreigde patiënt, die in deze e-learning centraal staat, vraagt specifieke competenties van alle zorgverleners die bij de zorg betrokken zijn. Het is daarom van belang dat professionals de in dit kader benodigde kennis en vaardigheden blijvend onderhouden en zelf en met elkaar reflecteren op situaties die zich in de praktijk voordoen.

Deze cursus is gericht op de zorg voor zowel volwassen patiënten en kinderen waarbij acute veranderingen in de gezondheidstoestand dreigen of hebben plaatsgevonden. Voor een groot deel van de inhoud geldt dat deze betrekking heeft op de patiënt in het algemeen.

 32,50

Onze e-learnings zijn vrijgesteld van BTW

Verwerven van relevante kennis die nodig is om kwaliteitszorg te kunnen bieden aan patiënten met ziekte of letsel, waaronder:

  • Kennis van de biopsychosociale ontwikkeling van kinderleeftijd tot volwassen leeftijd
  • Inzicht in de impact van opname en verblijf op een patiënt, zijn/haar ouders/vertegenwoordigers en naasten
  • Inzicht in de huidige kwaliteit van zorg voor de zieke of gewonde patiënt en de mogelijkheden om deze kwaliteit te verbeteren
  • Kennis hoe methodische zorg kan worden verleend aan patiënten in acute en niet-acute situaties
  • Kennis van relevante acute pathologie en trauma
  • De e-learning wordt voortdurend geactualiseerd door EDU-line in samenwerking met zorgverleners uit het veld.
  • De achtergrondinformatie in deze e-learning is te downloaden.

Deze e-learning is ontwikkeld voor:

  • Verpleegkundigen
  • Verzorgenden IG

De totale studiebelasting is gemiddeld 6 uur.
Het is mogelijk om de e-learning in meerdere stappen (dus met onderbrekingen) te doorlopen. Elk onderdeel in de e-learning kan worden gemarkeerd als afgerond, zodat zichtbaar is welk(e) onderde(e)l(en) nog open staat c.q. staan.

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 6 punten.

Indien de cursus met een positief toets resultaat wordt afgerond, ontvang je een digitaal certificaat waarop de toegekende accreditatie punten vermeld worden. Als je bent aangesloten bij een kwaliteitsregister (V&VN) en je BIG-nummer bij ons bekend is, voeren wij deze punten op in het systeem.

Na aanschaf heb je 12 maanden toegang tot de inhoud van de e-learning.
De e-learnings zijn vrijgesteld van BTW.

Een e-learning is relevant als de inhoud bruikbaar is in de beroepspraktijk.
Tijdens de ontwikkeling van deze e-learning is rekening gehouden met de verschillende rollen van de zorgprofessional en de taken en verantwoordelijkheden die bij deze rollen passen. De rollen die centraal staan zijn: zorgverlener, communicator en samenwerker.

Voor specifieke vragen ten aanzien van koppeling met de praktijk kun je contact met ons opnemen.

Na registratie heb je toegang tot je persoonlijke account. Hierin kun je je gegevens raadplegen en aanpassen, de e-learning starten of voortzetten, en je behaalde certificaten raadplegen.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Programma informatie
Deel 1: Fysieke, functionele en psychosociale kenmerken
Deel 2 – Zorg voor de vitaal bedreigde patiënt
Deel 3 – Verstikking/Verslikking & Reanimatie

 32,50

Onze e-learnings zijn vrijgesteld van BTW