Programma informatie
Deel 1: Fysieke, functionele en psychosociale kenmerken
Deel 2 – Zorg voor de vitaal bedreigde patiënt
Deel 3 – Verstikking/Verslikking & Reanimatie

Inleiding

Complicaties van een ziekte, een letsel of een medische behandeling kunnen leiden tot een al dan niet acute verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt.

Overleving en de kwaliteit van leven op de korte en (middel)lange termijn worden bepaald door de kwaliteit van de zorgverleningsketen. Die kwaliteit is voor een groot deel afhankelijk van het individuele competentieniveau van zorgverleners, wat betreft kennis en vaardigheden, communicatie, samenwerking en organisatie.

Zie CanMEDS voor de competentiegebieden van de zorgprofessionals.