Wet Zorg en Dwang – Ouderenzorg

E-learning
Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Nee, tenzij….. is het uitgangspunt.

Om jullie organisatie en personeel te ondersteunen in het handelen volgens deze nieuwe wet, is deze e-learning ontwikkeld. In de cursussen Wet Zorg en Dwang wordt onder andere behandeld: wat staat er in de Wet Zorg en dwang van de Rijksoverheid, voor wie geldt de Wet Zorg en dwang, en wat is onvrijwillige zorg volgens de wet.

Er zijn drie versies beschikbaar:

 • Wet zorg en dwang – Algemeen
 • Wet zorg en dwang – Ouderenzorg
 • Wet zorg en dwang – Gehandicaptenzorg

Deze e-learning is ontwikkeld door EDU-line en wordt aangeboden via Vakbekwaaminzorg.nl.

 20,50

Prijzen zijn excl. BTW

De versies Ouderenzorg en Gehandicaptenzorg zijn gericht op zorgmedewerkers die direct in aanraking komen met de wet onvrijwillige zorg en volgens de richtlijnen van de Wet zorg en dwang dienen te handelen. Deze volledige versies hebben betrekking op alle aspecten die van belang zijn voor kernfunctionarissen van een Wzd-team.

De versie Wet Zorg en dwang Algemeen is minder uitgebreid, heeft uitsluitend betrekking op de kernaspecten van de wet en is gericht op niveau 2/3 opgeleide medewerkers die met cliënten in aanraking komen en in dat kader vertrouwd moeten zijn met de praktische kant van de Wzd.

Opbouw:

 • De e-learning start met een algemene inleiding. Vervolgens wordt de theorie doorlopen en tenslotte vindt er een afsluitende toets plaats. Deze toets kan optioneel ingezet worden.
 • In de versies voor ouderenzorg- en gehandicaptenzorg wordt een hoofdstuk besteed aan een doelgroepgerichte casus, waarbij het stappenplan doorlopen wordt. Aan deze casus zijn oefenvragen gekoppeld, waarbij gecontroleerd wordt of de inhoud begrepen is.
 • In de versie algemeen komen korte praktijkgerichte casussen aan de orde als oefenvragen. Hierdoor kan gecontroleerd worden of de theorie begrepen is.

Leerdoelen:

Na het volgen van de e-learning Wet zorg en dwang:

 • Weet je waarom de Wet zorg en dwang bestaat en wat deze inhoudt.
 • Ken je de rechten van de cliënt en de plichten van de zorgverlener vanuit de Wet zorg en dwang.
 • Weet je wat onvrijwillige zorg betekent en kun je verschillende vormen van onvrijwillige zorg benoemen.
 • Weet je wie er betrokken zijn bij de besluitvorming rondom onvrijwillige zorg en de uitvoering ervan.
 • Ben je in staat om alleen of samen met anderen te kijken naar alternatieven (versie ouderen- en gehandicaptenzorg)
 • Weet je hoe gezocht kan worden naar alternatieven (versie algemeen).
 • Weet je in welke situaties/bij welke cliënten onvrijwillige zorg kan/mag worden toegepast.
 • Weet je wanneer het stappenplan toegepast wordt.
 • Weet je hoe je het stappenplan moet toepassen (versie ouderen- en gehandicaptenzorg)
 • Weet je hoe je het stappenplan is opgebouwd (versie algemeen).

De e-learning is gericht op zorgmedewerkers op MBO 3/4 en HBO niveau die direct in aanraking komen met onvrijwillige zorg en in dat kader volgens de Wet zorg en dwang dienen te handelen.

 • Gemiddelde duur: 60 minuten
 • Aantal lesonderdelen: 7 modules + eindtoets
 • Accreditatiepunten: 1
 • Accreditatie door: V&VN

Deze e-learning is ontwikkeld door EDU-line en wordt aangeboden door Vakbekwaaminzorg.nl. De bedragen zijn excl. BTW. De e-learning blijft een jaar beschikbaar.

Deze e-learning is ontwikkeld door EDU-line en wordt aangeboden door Vakbekwaaminzorg.nl en zal op hun platform toegankelijk zijn.

 20,50

Prijzen zijn excl. BTW