Palliatieve zorg – Basiscursus

E-learning

– Positief beoordeeld door Palliaweb, een initiatief van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

Palliatieve zorg is niet meer weg te denken in onze samenleving. Nederland vergrijst in een rap tempo, vooral de groep 65-79-jarigen groeit snel in onze bevolking. En vanaf 2025 wordt ook de groep 80-plussers flink groter (de dubbele vergrijzing). Dat betekent dat het aantal mensen met serieuze, ongeneeslijke gezondheidsproblemen in dezelfde mate toeneemt.  Aandacht voor kwaliteit van leven wordt een steeds belangrijker uitgangspunt.

In deze e-learningcursus Palliatieve zorg leer je op welke wijze zorg geboden kan worden aan cliënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten met als doel de kwaliteit van leven te bevorderen.

De inhoud is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve zorg.  

 35,00

Prijzen zijn excl. BTW

Opbouw e-learning cursus

De e-learningcursus Palliatieve zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inleiding palliatieve zorg
 • Het palliatieve team
 • Basis palliatieve fase
 • Zorg in de palliatieve fase
 • Zorg in de stervensfase
 • Ethiek en juridisch
 • Eindtoets
 • Naslagwerk

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning

 • Weet je wat een interprofessioneel team inhoudt en wat de samenstelling kan zijn
 • Kun je de basisprincipes van palliatieve zorg benoemen en uitleggen waar ze voor staan.
 • Ken je de 4 fasen van het Zorgmodel Palliatieve zorg
 • Kun je de palliatieve fase herkennen en markeren.
 • Ken je de surprise question en kan je hem toepassen.
 • Ben je bekend met de multidimensionale benadering en weet je hoe je hier aandacht voor kunt hebben
 • Ken je het stappenplan signaleren in de palliatieve fase en kun je het toepassen.
 • Ben je op de hoogte van wat gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase inhoudt.
 • Weet je wat een proactieve zorgplanning is en kun je benoemen wat hierin belangrijk is.
 • Ben je op de hoogte dat er verschillende meetinstrumenten zijn voor het in kaart brengen van symptomen.
 • Ken je mogelijke signalen van de stervensfase.
 • Weet je wat palliatieve sedatie en ken je de twee vormen.
 • Weet je wat euthanasie inhoudt.
 • Weet je hoe je nazorg kunt bieden aan naasten.
 • Weet je wat je kunt doen bij een ethisch dilemma
 • Ben je op de hoogte van een aantal rechten en plichten van de cliënt bij palliatieve zorg.

Deze e-learning cursus is bedoeld voor: Verzorgenden (IG), Verpleegkundigen, Helpenden plus

 • Gemiddelde duur: 60 minuten
 • Aantal lesonderdelen: 6 modules + eindtoets

Accreditatie door V&VN

De bedragen zijn excl. BTW.

Deze e-learning is ontwikkeld door EDU-line en wordt aangeboden door Vakbekwaaminzorg.nl en zal op hun platform toegankelijk zijn.

 35,00

Prijzen zijn excl. BTW