Diabetes

E-learning
Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Nee, tenzij….. is het uitgangspunt.

Om jullie organisatie en personeel te ondersteunen in het handelen volgens deze nieuwe wet, is deze e-learning ontwikkeld. In de cursussen Wet Zorg en Dwang wordt onder andere behandeld: wat staat er in de Wet Zorg en dwang van de Rijksoverheid, voor wie geldt de Wet Zorg en dwang, en wat is onvrijwillige zorg volgens de wet.

Er zijn drie versies beschikbaar:

 • Wet zorg en dwang – Algemeen
 • Wet zorg en dwang – Ouderenzorg
 • Wet zorg en dwang – Gehandicaptenzorg

Deze e-learning is ontwikkeld door EDU-line en wordt aangeboden via Vakbekwaaminzorg.nl.

 13,50

Prijzen zijn excl. BTW

In deze e-learning cursus diabetes leer je meer over de verpleegtechnische handelingen voor diabetes. Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en elke week komen daar 1.000 bij!(Diabetesfonds, 2020)

Deze e-learning cursus verpleegtechnische handeling diabetes is bedoeld voor alle zorgverleners die zorgdragen voor cliënten/patiënten met diabetes mellitus. In de cursus leer je hoe je veilige zorg kunt bieden aan deze patiënten. De e-learning cursus verpleegtechnische handelingen voor diabetes bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inleiding
 • De werking van de alvleesklier
 • Vormen van diabetes, oorzaken, symptomen en klachten
 • Diabeteszorg
 • Complicaties
 • Verpleegtechnische handelingen bij diabetes
  – Bloedglucosewaarde meten
  – Insuline injecteren
 • Afsluiting
 • Eindtoets
 • Naslagwerk
 • Media
 • Evaluatie

Na het voltooien van de eindtoets krijg je toegang tot het naslagwerk. Hier vind je een kort overzicht van de twee verpleegtechnische handelingen bij diabetes die in deze e-learning aan bod zijn gekomen: bloedglucosewaarde meten & insuline injecteren. Daarnaast vind je in de module media twee filmpjes waarop de uitvoering van deze handelingen nogmaals te bekijken is.

Aandachtspunt: In deze cursus wordt een voorbehouden risicovolle handeling behandeld, namelijk insuline injecteren bij diabetes. Om deze handeling uit te mogen voeren dien je aantoonbaar bekwaam te zijn. Lees hier meer over bevoegd en bekwaam en kom alles te weten over de voorwaarden.

Na het doorlopen van deze e-learning cursus verpleegtechnische handelingen bij diabetes kun je:

 • De werking van de alvleesklier uitleggen.
 • De oorzaken, vormen en symptomen van diabetes mellitus benoemen.
 • Toelichten welke onderzoeken belangrijk zijn voor diagnose, controle en behandeling van diabetes.
 • Benoemen en beargumenteren welke de belangrijkste aspecten van diabeteszorg zijn.
 • Onderbouwen op welke wijze je complicaties bij diabetes mellitus kunt helpen voorkomen.
 • Uitleggen op welke wijze je zonder complicaties de bloedglucose van een cliënt meet.
 • Uitleggen op welke wijze je zonder complicaties de insuline toedient voor behandeling van diabetes mellitus

Verzorgenden en verplegenden, MBO niveau 3 en 4

 • Gemiddelde duur: 60 minuten
 • Aantal lesonderdelen: 11 modules + eindtoets
 • Accreditatiepunten: 1
 • Accreditatie door: V&VN

Deze e-learning is ontwikkeld door EDU-line en wordt aangeboden door Vakbekwaaminzorg.nl. De bedragen zijn excl. BTW. De e-learning blijft een jaar beschikbaar.

Deze e-learning is ontwikkeld door EDU-line en wordt aangeboden door Vakbekwaaminzorg.nl en zal op hun platform toegankelijk zijn.

 13,50

Prijzen zijn excl. BTW