Cursus Klinisch redeneren / Kritisch denken

E-learning
Klinisch redeneren/Kritisch denken over de fysieke en psychosociale situatie van zorgvragers/cliënten wordt gezien als een belangrijke basisvaardigheid van iedere professional Zorg & Welzijn.
Door in samenspraak met de zorgvrager/cliënt, diens naasten of vertegenwoordigers en collega-professionals klinisch te redeneren/kritisch te denken over zorgbehoeften kunnen besluiten worden genomen die passen bij de persoonlijke situatie van de zorgvrager/cliënt. Bovendien kan de professional beter verantwoordelijkheid dragen voor het (eigen) handelen.

Omdat de beroepspraktijk in snel tempo verandert en steeds complexer wordt, is het belangrijk dat professionals hun kritische redeneervaardigheden blijven ontwikkelen om de voortdurende veranderingen aan te kunnen.

In deze ‘Basiscursus Klinisch Redeneren/Kritisch Denken voor professionals Zorg & Welzijn’ leren deelnemers hoe zij effectief gebruik kunnen maken van hun kennis en ervaring in verschillende situaties en settings.

 32,50

Onze e-learnings zijn vrijgesteld van BTW

  • Inzicht in klinisch redeneren en kritisch denken
  • De methodische benadering volgens de ABCDE-methode
  • Gezamenlijke besluitvorming
  • De e-learning wordt voortdurend geactualiseerd door EDU-line in samenwerking met zorgverleners uit het veld.
  • De achtergrondinformatie in deze e-learning is te downloaden.

Deze e-learning is ontwikkeld voor:

  • Verpleegkundigen MBO en HBO
  • Verzorgenden IG
  • Agogisch Medewerkers

De totale studiebelasting is gemiddeld 6 uur.
Het is mogelijk om de e-learning in meerdere stappen (dus met onderbrekingen) te doorlopen. Elk onderdeel in de e-learning kan worden gemarkeerd als afgerond, zodat zichtbaar is welk(e) onderde(e)l(en) nog open staat c.q. staan.

Geaccrediteerd door Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Indien de cursus met een positief toetsresultaat wordt afgerond, ontvang je een digitaal certificaat waarop de toegekende accreditatie punten vermeld worden. Als je bent aangesloten bij een kwaliteitsregister (V&VN en BPSW (registerplein)) en je registratienummer bij ons bekend is, voeren wij deze punten op in het systeem.

Na aanschaf heb je 12 maanden toegang tot de inhoud van de e-learning.
De e-learnings zijn vrijgesteld van BTW.

Een e-learning is relevant als de inhoud bruikbaar is in de beroepspraktijk.
Tijdens de ontwikkeling van deze e-learning is rekening gehouden met de verschillende rollen van de zorg- en welzijns professional en de taken en verantwoordelijkheden die bij deze rollen passen. De rollen die centraal staan zijn: zorgverlener, communicator en samenwerker.

Voor specifieke vragen ten aanzien van koppeling met de praktijk kun je contact met ons opnemen.

Na registratie heb je toegang tot je persoonlijke account. Hierin kun je je gegevens raadplegen en aanpassen, de e-learning starten of voortzetten, en je behaalde certificaten raadplegen.

 32,50

Onze e-learnings zijn vrijgesteld van BTW