Programma informatie
Deel 1: Fysieke, functionele en psychosociale kenmerken
Deel 2 – Zorg voor de vitaal bedreigde patiënt
Deel 3 – Verstikking/Verslikking & Reanimatie

Inleiding

Hoofdstuk
Achtergrondinformatie

Alle patiënten, kinderen en volwassenen, met een specifieke aandoening, kunnen in een acute situatie belanden, al dan niet als gevolg van complicaties van hun ziekte of een medische behandeling.

Overleving en de kwaliteit van leven op de langere termijn worden bepaald door de kwaliteit van de keten van zorgverlening (intern/extern). De kwaliteit binnen de keten is in belangrijke mate afhankelijk van het individuele competentieniveau van zorgverleners wat betreft kennis en vaardigheden, maar ook op het gebied van communicatie, samenwerking en organisatie.

Zie CanMEDS voor de competentiegebieden van de zorgprofessionals.

Achtergrondinformatie: cursusboek_De vitaal bedreigde patient_versie Kempenhaeghe_v20211025_pag. 6 – 11