Oefenvragen

Hier volgen een of enkele oefenvragen die betrekking hebben op dit hoofdstuk met de bijbehorende lessen. Deze vragen / antwoorden tellen niet mee met de eindtoets.