Eindtoets

De toets-vragen, 40 stuks, worden “ad random” uit een database met 500 vragen gehaald.

De toets dient in één keer te worden afgerond. Reserveer daarom voldoende tijd. Je krijgt maximaal 2 herkansingsmogelijkheden. Na het afronden van de toets zie je meteen of je de toets behaald hebt. De minimale score voor een voldoende is 75%.

We wensen je veel succes!


Inhoud niet beschikbaar in deze demo.