Voorbehouden handelingen - thema Injecteren

Open inschrijving!

Thema Injecteren bestaande uit:

 • Subcutaan injecteren (loodrecht/ huidplooi)
 • Intramusculair (loodrecht/rangeer)
 • Fraxiparine® injecteren
 • Insuline injecteren

EDU-line biedt praktijkscholingen aan in het kader van trainen en toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen. Zorgprofessionals die deze handelingen bij cliënten/patiënten uitvoeren, kunnen op vooraf geplande data verschillende handelingen rondom een thema trainen en laten toetsen.

Voor verpleegkundigen en verzorgenden (IG) geldt dat zij in het kader van ‘aantoonbaar bekwaam’ (de zogenoemde bekwaamheidseis, o.a. binnen de wet BIG) regelmatig deelnemen aan scholingen rond voorbehouden en risicovolle handelingen en getoetst worden alvorens deze handelingen in de praktijk mogen worden uitgevoerd.

Een praktijkscholing voorbehouden en risicovolle handelingen staat in het teken van een thema en duurt 3 uren (een dagdeel). Een thema wordt tweemaal op een dag aangeboden. Verschillende handelingen binnen het thema worden binnen de praktijkscholing getraind en getoetst. EDU-line maakt tijdens de scholing gebruik van een innovatief simulatiepak, de SYMsuit van Facetmedi. Daarmee kan de training op een realistische manier worden uitgevoerd. Zowel de technische handeling alsook de communicatie met de patiënt kan worden geoefend.

 • Deelnemers aan de praktijkscholing wordt geadviseerd om van te voren de e-learning(s) behorende bij het thema via www.vakbekwaaminzorg.nl te volgen.
 • De praktijkscholingen worden georganiseerd op de locatie van EDU-line, Poststraat 1, 6135KR te Sittard.
 • Om de praktijkscholing uit te kunnen voeren is een minimale inschrijving van 4 (en maximaal 8) deelnemers nodig.
Wissen

 185,00

Onze praktijkscholingen zijn vrijgesteld van BTW

Thema Injecteren:

  • Subcutaan injecteren (loodrecht/ huidplooi)
  • Intramusculair (loodrecht/rangeer)
  • Fraxiparine® injecteren
  • Insuline injecteren

Welke leerdoelen zijn er?

De deelnemer aan de praktijkscholing:

 • Kan het belang van hygiënisch werken uitleggen
 • Benoemt indicaties, contra-indicaties en complicaties bij de handelingen
 • Kan de relevantie van anatomische en fysiologische kennis bij het uitvoeren van de handeling benoemen en uitleggen
 • Voert de handeling in overeenstemming met het (Vilans)protocol uit
 • Legt het belang van informatie, instructie en observatie aan/bij de patiënt voor, tijdens en na het uitvoeren van een voorbehouden handeling uit en evalueert de uitvoering
 • Rapporteert bevindingen.

Alle zorgprofessionals die uit hoofde van hun functie voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren bij cliënten of patiënten. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch medewerkers.

Geaccrediteerd door Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 3 punten.

Na deelname aan deze praktijkscholing ontvang je een digitaal certificaat waarop de toegekende accreditatie punten vermeld worden. Als je bent aangesloten bij een kwaliteitsregister (V&VN en BPSW (registerplein)) en je registratienummer bij ons bekend is, voeren wij deze punten op in het systeem.

Kosten per thema per deelnemer: €185,- (vrijgesteld van BTW).