Basiscursus Palliatieve zorg

E-learning
Palliatieve zorg is binnen de huidige maatschappij niet meer weg te denken. Nederland ‘vergrijst’ in een hoog tempo; De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). Een gevolg van deze sterke (en dubbele) vergrijzing is dat het aantal patiënten met ernstige, niet meer te genezen, gezondheidsproblemen evenredig zal stijgen. Aandacht voor kwaliteit van leven wordt een steeds belangrijker uitgangspunt.

‘Leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan het leven’ (Cicely Saunders)

Een andere kijk op zorg is nodig; zorg die zich, samen met de patiënt en naasten, richt op het totale welbevinden, met aandacht voor zowel de fysieke als de psychische, sociale én spirituele aspecten.

In deze Basiscursus Palliatieve Zorg voor zorgverleners leren deelnemers op welke wijze zorg geboden kan worden voor aan patiënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten met als doel de kwaliteit van leven te bevorderen.

Deze e-learning voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ).

 40,00

Onze e-learnings zijn vrijgesteld van BTW

Inzicht krijgen in het verlenen van palliatieve zorg door oog te hebben voor kwaliteit van leven van patiënten en naasten en gebruikmaking van verschillende methodieken en meetinstrumenten.

  • De e-learning wordt voortdurend geactualiseerd door EDU-line in samenwerking met zorgverleners uit het veld.
  • De achtergrondinformatie in deze e-learning is te downloaden.
  • Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ).

Deze e-learning is ontwikkeld voor:

  • Verzorgenden (IG);
  • Verpleegkundigen (mbo en hbo);
  • Doktersassistenten;
  • Praktijkondersteuner;
  • Verpleegkundig Specialisten;

De totale studiebelasting is gemiddeld 4 uur. Het is mogelijk om de e-learning in meerdere stappen (dus met onderbrekingen) te doorlopen. Elk onderdeel in de e-learning kan worden gemarkeerd als afgerond, zodat zichtbaar is welk(e) onderde(e)l(en) nog open staat c.q. staan.

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten.

Indien de cursus met een positief toets resultaat wordt afgerond, ontvang je een digitaal certificaat waarop de toegekende accreditatie punten vermeld worden. Als je bent aangesloten bij een kwaliteitsregister (V&VN en BPSW (registerplein)) en je registratienummer bij ons bekend is, voeren wij deze punten op in het systeem.

Na aanschaf heb je 12 maanden toegang tot de inhoud van de e-learning.
De e-learnings zijn vrijgesteld van BTW.

Een e-learning is relevant als de inhoud bruikbaar is in de beroepspraktijk.
Tijdens de ontwikkeling van deze e-learning is rekening gehouden met de verschillende rollen van de zorg- en welzijns professional en de taken en verantwoordelijkheden die bij deze rollen passen. De rollen die centraal staan zijn: zorgverlener, communicator en samenwerker.

Voor specifieke vragen ten aanzien van koppeling met de praktijk kun je contact met ons opnemen.

Na registratie heb je toegang tot je persoonlijke account. Hierin kun je je gegevens raadplegen en aanpassen, de e-learning starten of voortzetten, en je behaalde certificaten raadplegen.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Deel 1: Palliatieve zorg, kernwaarden en principes
Deel 2: Signalering in de palliatieve fase, gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning
Deel 3: Een multidimensionale benadering
Deel 4: Sterven, verlies en rouw
Deel 5: Ethische en juridische aspecten
Lessen
0% voltooid 0/2 stappen

 40,00

Onze e-learnings zijn vrijgesteld van BTW