DEEL 1 - ONTWIKKELING VAN HET KIND
DEEL 2 - OPVANG VAN HET VITAAL BEDREIGDE KIND
DEEL 3 – (ACUTE) PATHOLOGIE BIJ KINDEREN
DEEL 4 - TRAUMA BIJ KINDEREN

Werkwijze bij de opvang van het (vitaal bedreigde) kind

1. Briefing

 • Informeer team en pas CRM-principes toe
  • Maak taakverdeling (Wie? Wat? Hoe? Wanneer?)
  • Check materialen en hulpmiddelen (zie ook PRIL of digitale resuscitatielijst)

2. Risk Inventory

 • Bespreek op basis van de voorinformatie te verwachten actuele en potentiele problemen.
 • Wees proactief en tref voorbereidingen voor de opvang van het kind:
  • Bereken hoeveelheden en doseringen van resp. infusie en medicatie op basis van verkregen voorinformatie (leeftijd of gewicht).
  • Bereken/stel vast de gemiddelde waarden van vitale parameters.

3. Work Output

 • Pediatric Assessment Triangle (P.A.T.) *

  *Snelle eerste observatie van het kind.
  Observeer in enkele seconden:
  • Alertheid (reageert alert/op aanspreken/op pijn/niet -> A.V.P.U.)
  • Ademarbeid (AH-frequentie traag/normaal/snel; gebruik van hulpademhalingsspieren)
  • Kleur (bleek/roze/rood)

Bepaal het urgentieniveau (acuut/semi-acuut/niet-acuut) en alarmeer zonodig (kinder)arts, reanimatieteam of Spoed Interventie Team.

 • Start Primary & Secondary Assessment
  • ABCDE/Re-assessment/FGHI
  • Overdracht (SBAR) en/of Overplaatsing

4. Debriefing

Bespreek met elkaar de inhoudelijke zaken met betrekking tot de casus. Wat zijn we tegengekomen? Hoe heeft de casus zich ontwikkeld op basis van onze acties en interventies?

5. Evaluation

Bespreek met elkaar de algehele situatie met betrekking tot CRM. Wat hebben we geleerd van deze casus?

De volgorde van werken bestaat in de regel uit de volgende 5 stappen:

 1. Briefing van het team
 2. Risico’s inventariseren op basis van vooraf verkregen informatie over het kind
 3. Opvang van het kind volgens de ABCDE-methode
 4. Debriefing van het team
 5. Evaluatie van de situatie met betrekking tot de algehele samenwerking en logistiek